วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  นางสาวจิตภา  ศรีทอง
ชื่อเล่น   อัง
รหัสนักศึกษา   544188122
วันเกิด   11 กันยายน 2535
อายุ   19 ปี
หมู่เรียน    คบ. 2  การประถมศึกษา หมู่ 3
ที่อยู่   27 หมู่ 2 ตำบลด่านทับตะโก  อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี
สีที่ชอบ  สีชมพู
คติ    ฝันให้ไกล ไปให้ถึง
งานอดิเรก ฟังเพลง ดูโทรทัศน์